Zadaj Pytanie

Wyślij

Dla Rodziców

Stowarzyszenia dla osób z wadami wrodzonymi

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
60-683 Poznań, ul. Mateckiego 21/12                          
tel. 505 662 291

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
60-391 Poznań, Swoboda 22/24
tel. 61 867 30 41
http://www.stowarzyszeniekoniczynka.pl/

Stowarzyszenie 22Q11 Polska
60-591 Poznań, ul. Radosna 49/1 
tel. 604 475 696 
adres mailowy: kontakt@22q11.pl
https://www.22q11.pl/

Stowarzyszenie Na Tak
60-277 Poznań, ul. Płowiecka 15
tel. 61 868 84 44
fax 61 222 47 81
adres mailowy: biuro@natak.pl

https://www.natak.pl/

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 27 lok. 1
tel. 22 848 07 60 lub 605 882 082                                                                                                           
https://www.sercedziecka.org.pl/

Stowarzyszenie Tęcza
02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10
tel. 22 822 03 44 lub 22 658 43 30                                                                                                            
https://tecza.org/

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej KOCHANI"
01-922 Warszawa, ul. Conrada 13                                       
tel. (22) 663 40 43                                                                                                      
https://www.bardziejkochani.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera 
00-252 Warszawa, Ul. Podwale 13/15 lokal 202      
tel. (22) 824 35 44
https://turner.org.pl/

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
05-503 Głosków, ul. Radnych 9A                                     
tel. 601 30-04-52 lub (22) 757-81-29
http://chorobyrzadkie.pl/

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 10
tel. (22) 642 75 07
http://www.ptchnm.org.pl/

Fundacja "Rozszczepowe marzenia"
02-768 Warszawa, ul. Fosa 31
tel. 797 199 745 
adres mailowy: biuro@rozszczepowe-marzenia.org 
http://rozszczepowe-marzenia.org/

Fundacja na rzecz dzieci ze stopą końsko-szpotawą.
Fundacja im. Ignacego Ponsetiego
01-461 Warszawa, ul. Grodkowska 8/30
tel. 578 604 077
adres mailowy: fundacja@ponseti.pl

https://ponseti.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57/326
(budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II)
tel. 507 144 062
https://www.wadasluchu.org/kontakt/

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"
40-064 Katowice, ul. Kopernika 14                                    
tel. 609 704 787
http://szansa.katowice.pl/nowa/

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "Matio"
30-507 Kraków, ul. Celna 6                                               
https://www.mukowiscydoza.pl/

Stowarzyszenie Marfan Polska
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 49/17                
tel. (+48-58) 620 97 23 lub (+48) 601 28 62 45                                                                                        
http://marfan.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
70-392 Szczecin, ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7A
Tel. (91) 307 06 46 lub 500 009 865                                                                                                      
http://tecza.org.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
http://rettsyndrome.pl/

Stowarzyszenie DEBRA POLSKA "Kruchy Dotyk" - Epidermolysis Bullosa
http://debra-kd.pl/index.php

Strona internetowa dla osób z wrodzonymi wadami dłoni
tel: 784 323 014
http://www.wady-dloni.org.pl/

Fundacja Spina
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. 503 005 408
https://spina.com.pl/


Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: