Zadaj Pytanie

Wyślij

Aktualności

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania występowania naczyniaków - nowa publikacja

Zapraszamy do zapoznania sie z nowymi doniesieniami naukowymi dotyczącymi genetycznych i środowiskowych uwarunkowań naczyniaków. Zostały one przygotowane przez Zespół PRWWR i opublikowane w czasopiśmie naukowym Children pt. Genetic and Environmental Risk Factors for Isolated Hemangiomas in Infants”. Celem tej obszernej analizy obejmującej ponad 4500 dzieci z naczyniakami z polskiej populacji była identyfikacja czynników predysponujących do ich wystąpienia. Zidentyfikowano takie czynniki ryzyka jak niska masa urodzeniowa i wcześniactwo. Zaobserwowano również wyższe ryzyko wystąpienia naczyniaków w przypadku niskiego poziomu wykształcenia rodziców. Przeprowadzona analiza sugeruje wieloczynnikowy model dziedziczenia naczyniaków. Wyniki pracy sugerują współdziałanie w etiologii naczyniaków rodzinnych czynników genetycznych i ekspozycji na hormony żeńskie. 

Praca do pobrania:


powrót do listy

Aktualności

Czynniki ryzyka wad ubytkowych kończyn - Nowa publikacja

17 lutego 2021

Zapraszamy do zapoznania sie z nowymi doniesieniami naukowymi dotyczącymi matczynych czynników ryzyka występowania wad ubytkowych kończyn.  Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) sugerują, że częstość występowania wad ubytkowych…

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych © 2017.

Realizacja: